หลักสูตร

  • ด้านความปลอดภัย
ซัก อบ รีด ผ้าอุตสาหกรรม โรงแรม

ซัก อบ รีด ผ้าอุตสาหกรรม โรงแรม

ซักผ้าด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ แยกผ้าจัดกลุ่มผ้า แยกตามสีผ้า อาทิ ผ้าขาว ผ้าสีอ่อน ผ้าลายดอก เพื่อป้องกันการตกสี และ ด้วยสูตรเคมีที่คัดสรรให้เหมาะสำหรับผ้าของแต่ละองค์กร

ซัก อบ รีด ผ้าคลินิก & สปา

ซัก อบ รีด ผ้าคลินิก & สปา

ซักด้วยโปรแกรมที่เหมาะสม ถนอมไยผ้า แยกผ้าจัดกลุ่มผ้า และ ยังใช้สารเคมีเฉพาะในการซักที่ได้รับมาตรฐาน คิดและกำหนดสูตรซักผ้าเฉพาะให้เหมาะสม

ซัก อบ รีด ผ้าโรงพยาบาล

ซัก อบ รีด ผ้าโรงพยาบาล

ทําความสะอาดเครื่องซักทุกครั้งก่อนการซัก “ด้วยสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ทุกขั้นตอนตั้งแต่ผ้าเข้าจนผ้าออก (การคัดแยก) สารเคมีในการซักผ้ามากกว่า 10 ชนิด ที่มีความสามารถในการกําจัดคาบสกปรกจากผ้าได้มากกว่า 15 โปรแกรม ทำให้เชื่อมั่นว่าผ้าที่จะถูกนำส่งกลับไปใช้ในโรงพยาบาลไร้เชื้อโรค สะอาด ปลอดภัย100%