ข่าวสารและความรู้

PROMOTION เดือนพฤษภาคม 2562 !

PROMOTION เดือนพฤษภาคม 2562 !

2019-05-13 123

ต้อนรับเดือนพฤษภาคม ด้วย PROMOTION สำหรับ จป.บริหาร พิเศษเฉพาะ ปทุมธานีและชลบุรี หากลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-4452935-37 หรือ 0632068461 FACEBOOK :ชมรมเพื่อน จป.วิชาชีพ แห่งประเทศไทย |PCM Training Center บจก. พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ LINE@:pcmclub

กล่องความรู้

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บรรยายให้ท่าน อาจารย์ ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บรรยายให้ท่าน อาจารย์ ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม

2017-01-20 1111

นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม เลือกใช้บริการ PCM Training Center

การเรียนแบบใหม่ที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย

การเรียนแบบใหม่ที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย

2017-01-20 1111

PCM Training Center ได้นำเทคิคการสอนแบบเยอรมนีมาประยุกต์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ จนทำให้ลืมการเรียนแบบ Class Room ไปเลย