สถาบันฝึกอบรมที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ

pcm-image
pcm-image
pcm-image
pcm-image
pcm-image
pcm-image
pcm-image

PCM คือใคร?​ เราทำอะไร?​ และเรามีดีอะไร?

PCM Training Center สถาบันการฝึกอบรมที่ได้รับรองมาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศโดยเราเน้นในการคัดสรรค์วิทยากรที่มีความรู้ความเฉี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผสมผสานการสอนแนวสไตล์ใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เกิดการสังเคราะห์วิเคราะห์ ลงมือทำตามสโลแกนที่ว่า “มือดำทำเป็น” ดังนั้นผู้เรียนจะสนุกได้ความรู้กับการเรียนตามหลักมโนทัศน์ผสานเซฟเป้ ของประเทศเยอรมนีเข้าถึงผู้เรียนได้หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทำให้คุณลืมรูปแบบการอบรมแบบเดิมๆได้เลย

PCM Training Center เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะหลายด้าน อาทิ การจัดการสารเคมีตามแบบเอมริกา การบริหารงานภาวะฉุกเฉินทางสารเคมี มาตรฐานการทำงานกับไฟฟ้า จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค และ คปอ. นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะของเทสโก้โลตัส อาทิ ความปลอดภัยพื้นฐาน (G) ไฟฟ้า(E) นั่งร้าน (S) และรถกระเช้า (P)

อบรมปีนี้ต้อง PCM

ข่าวสารและความรู้

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม DesignThinking

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม DesignThinking

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม DesignThinking กับการพิชิตชีวิตการทำงาน ยุค 4.0 คิดอย่างนักออกแบบ ลืมไปเลยกับการเรียนแบบเดิมๆ

Work Safety Day 10 พฤษภาคม

Work Safety Day 10 พฤษภาคม

วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดตระหนักถึงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ลูกจ้างที่เสียชีวิตจากการทำงานในเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของบริษัท เคเดอร์ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดนครปฐม และลูกจ้างที่เสียชีวิตจากการทำงานในทุกกรณี

NEW COURSE !! หลักสูตรฝึกหัดวิทยากร ในสถานประกอบการมุ่งสู่การป็นวิทยากรมืออาชีพ

NEW COURSE !! หลักสูตรฝึกหัดวิทยากร ในสถานประกอบการมุ่งสู่การป็นวิทยากรมืออาชีพ

จุดประสงค์การอบรม 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 2.เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการ การคิดหลักสูตรอบรมสำหรับสถานประกอบการ 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 4.สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่มเติม >